شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس بعنوان اولین شرکت های فعال در بخش خصوصی، در تولید انرژی الکتریکی با استفاده از توانمندیهای داخلی و تجارب کارشناسان و متخصصان فعال صنعت برق، فعالیتهای کلیدی خود را جهت نیل به اهداف کلان و آرمانی خود به بخش ذیل دسته بندی نموده است:

 •     به کارگیری کارشناسان و مجریان مجرب برای مشارکت هر چه بیشتر در بازار برق کشور
 •     سرآمدي در بازار برق دربین کلیه نیروگاه های سراسر کشور از منظر درآمدي و توليد
 •     افزایش بهره وری از طریق کاهش مصرف آب و برق داخلی و استفاده مجدد از پساب بویلرها در سیکل بخار
 •     افزایش ظرفیت آمادگی و تولید واحدهای موجود با اصلاح و بهبود شاخصهای عملکرد نسبت به قبل از واگذاری نیروگاه
 •     بهره گیری حداکثری از توانمندیهای داخلی با همکاری مراکز علمی و پژوهشی درجهت نیل به خودکفایی در بحث تامین، تعمیر و ساخت داخل قطعات بمنظور شکست انحصاری تامین کنندگان قطعات
 •     رویکرد ظرفیت سازی در صنعت برق کشور و توجه جدی به آموزش های تخصصی و توانمند سازی افراد موثر در بهره برداري نيروگاه
 •     اجرای پروژه های تحقیقاتی با همکاری مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشور
 •     اجرای پروژه های بهینه سازی در راستای توجه جدی به بحث زیست محیطی از جمله آنالیز دودخروجی، محاسبه آنلاین راندمان و کنترل عملکرد به هنگام سیکل آب و بخار
 •     توسعة فضای سبز جهت کاهش آلایندگی و دستیابی به استانداردهای صنعت سبز
 •     انجام بموقع تعمیرات در زمان مقرر و بدون تاخیر در ساعات کارکرد تجهیزات و همچنین کاهش زمان انجام تعمیرات
 •     کاهش خروج اضطراری در رکوردی بی نظیر در بين نيروگاه هاي منطقه
 •     طرح توسعه ای و افزایش ظرفیت تولید نیروگاه با احداث یک بلوک جدید

دستیابی به این اهداف، خود مستلزم زمینه سازی در جهت خودباوری، ایجاد بستر مناسب جهت تامین قطعات، انجام صحیح و به موقع تعمیرات با مدنظر قرار دادن کیفیت در عملکرد و حفظ تداوم تولید می باشد.

شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس به عنوان نخستین شرکت خصوصی فعال در تولید انرژی الکتریکی در آغاز راه­اندازی با پیش رو داشتن مشکلات ناشی از تحریم و کمبود نقدینگی، اقدام به فعال نمودن صنعتگران و سازندگان داخلی و بهره گیری از کلیة منابع تامین قطعات نموده و امیدوار است با ایجاد روحیة خودباوری، نه تنها تاخیرات تعمیراتی و توقف واحدها را مرتفع نماید بلکه زمان اجرایی تعمیرات را نیز به حداقل رسانده و اینچنین با آماده نگهداشتن واحدها به حداکثر قابلیت تولید در شبکه دست یابد.

شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس

حضور مقتدرانه در عرصة تولید برق پایدار